KKTCManşet

Mecliste ivedilik tezkereleri onaylandı

Cumhuriyet Meclisi’nde bazı yasa tasarı ve önerilerinin ivediliği onaylandı.

Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu’nun Genel Kurulun bugünkü birleşimine ilişkin kararı onaya sunuldu.

İlk olarak, bugünkü gündemde yer alan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Akıllı Ulaşım Sistemleri Projesine Yönelik Uygulama Protokolü (Onay) Yasa Tasarısı” ile “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yapı İşleri Alanında Mutabakat Zaptı (Onay) Yasa Tasarısı”, “Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Yasa Önerisi”, “Konut Edindirme (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ile “Madalya ve Nişanlar (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın” ertelenmesine ve ilk olağanüstü birleşimde görüşülmesi ilişkin karar onaylandı.

Daha sonra “Kuzey Kıbrıs Muhasebe ve Denetim Meslek Yasa Tasarısı” ile Başbakanlık ve Merkez Kuruluşu (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Değişiklik Yasa Tasarısı”nın bugünkü Genel Kurul gündeminde görüşülmesi de onaylandı.

Ardından Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere ele alındı.

Şahali

CTP Milletvekili Erkut Şahali, yasanın emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili olmadığını söyleyerek, tasarıya partisinin prensipte görüşünün olumlu olduğunu belirtti.

Şahali, yasayla birlikte sunulması gereken düzenlemeler bulunduğunu dile getirerek, bunu gündeme getirdi.

Emeklilik için ödenecek rakamın yüksek olduğunu dile getiren Şahali, ivediliğe onay vereceklerini ancak komite aşamasında yasal zorunluluğun yerine getirilmesi gerektiğini belirtti. Tezkere oybirliğiyle kabul edildi.

UBP Milletvekilleri Ahmet Savaşan ve Oğuzhan Hasipoğlu’nun sunduğu “Mücahitlerin Tazmini ile Gazilerin Hak ve Menfaatlerinin Belirlenmesine İlişkin (Değişiklik) Yasa Önerisinin ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere oybirliğiyle kabul edildi.

“Kimyasallar Yasa Tasarısı”, “Tasdik Memurları Yasa Tasarısı”, “Serbest Liman ve Bölge (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Kamu Yönetimi ve İnsan Kaynakları Başkanlığı (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası Teşkilat (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Yüksek İdare Mahkemesi Yetki (Değişiklik) Yasa Önerisi”, “Mahkemeler (Değişiklik) Yasa Önerisi”, Başbakanlık ve Merkez Kuruluşu (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Değişiklik Yasa Tasarısı”, Kuzey Kıbrıs Muhasebe ve Denetim Meslek Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesine ilişkin tezkereler oybirliğiyle kabul edildi.

Komiteler tatilde de çalışacak

Meclis komitelerinin Meclis tatili sırasında çalışmalarına ilişkin tezkere oybirliğiyle kabul edildi.

Genel Kurul’da daha sonra Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısının komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere görüşüldü.

CTP Milletvekili Erkut Şahali, tasarının bazı askeri personelin maaşlarının iyileştirilmesi ve maaş farklılıklarının minimize edilmesine yönelik olduğunu, ancak tasarının anomaliyi gidermediğini, derinleştirdiğini savundu.

Şahali, askeri makamlarla hükümetin ivedilikle çalışması ve işin özüne nüfuz etmesi gerektiğini söyledi.

Tezkere, oybirliğiyle kabul edildi.

Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova, konunun hassas ve önemli olduğunu, paydaşlarla ciddiyetle ele alınması gerektiğini ve bu yönde çalışmaların sürdüğünü belirtti.

47/2010 Yasasının, 7/79 Kamu Görevlileri Yasasından daha ileri bir yasa olduğunu söyleyen Berova, gelecek yıl programı içinde tek tip kamu görevlileri yasasının hazırlanmasına yönelik çalışma yapacaklarını belirtti.

Berova, güvenlikle ilgili harcamaların bütçe içinde yeri ve kaynağı bulunduğunu söyleyerek, güvenlik ödemeleri açısından Türkiye’den bugüne kadar herhangi bir aksama yaşanmadığını kaydetti.

Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesine İlişkin (Değişiklik) Yasa Tasarısının komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere de kabul edildi.

Erhürman

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, 62. madde tahtında söz alarak, mülkiyet konusunda konuşma yaptı.

Yargısal işlemlerin hiçbirinin sadece bir şahsı ilgilendiren meseleler olmadığını söyleyen Erhürman, her birinin, bu ülkede alanda faaliyet gösteren herhangi bir insana dair gündeme getirilebilecek şeyler olduğunu belirtti.

Erhürman, Hurma, Orams, Loizidu gibi davalara değinerek, bu davaların amacının siyasi olduğunu, mülkiyet sorununun bu amaçla kullanıldığını söyledi.

Bu meselelerin 80’lerde başladığını söyleyen Erhürman, bu meselelerle nasıl baş edildiğine ilişkin görüşlerini aktardı.

Erhürman, hükümet ve Cumhurbaşkanının bu konulara yönelik nasıl çalışmalar yaptığını sorarak, “Nasıl bir çözüm üretebileceğinizi düşünüyorsunuz” diye sordu.

Bir açmaz yaratıldığını ileri süren Erhürman, duvara karşı yüründüğünü, öngörü olmadığını iddia etti.

Mülkiyet ile ilgili çözüm formüllerinin federal bir çözüm ekseninde ele alındığını söyleyen Erhürman, iki devletli bir çözümde mülkiyet sorununun nasıl çözüleceğini sordu.

Erhürman, Taşınmaz Mal Komisyonunun mülkiyet sorununu tamamen çözecek bir kurum olmadığını dile getirdi.

“Memleketi bu konuda da uçurumun kenarına getirdiniz” diyen Erhürman, ekonomiye zarar verildiğini söyledi.

Merkez Bankası bültenine değinen Erhürman, Ocak 2024 tarihinde Sosyal Sigortalara kayıtlı çalışan işçi sayısının artışına işaret ederek, inşaat sektöründe yaşanan patlamanın bu artışı yarattığını belirtti.

Üçüncü ülke uyruklu artışı ve TC ile KKTC vatandaşı artış oranlarına bakıldığında, istihdam yaratıldıkça üçüncü ülke uyruklu işçi sayısının arttığını dile getiren Erhürman, kayıt dışındakilerin, gelenlerin eş ve çocukları, öğrenciler de toplandığında üçüncü ülke uyruklu nüfusun ne kadar büyüdüğünün görüldüğünü belirtti.

Üçüncü ülke uyruklu işçinin ekonomiye katkısı olduğunu ancak hizmetlere bindirdiği yükle ilgili maliyetlerin ortada olmadığını dile getiren Erhürman, artış trendinin de yukarı doğru seyretmeye devam ettiğini kaydetti.

Özel sektörde her iki istihdamdan birinin yabancı uyruklu olduğunu dile getiren Erhürman, yabancı düşmanlığını kabul etmenin mümkün olmadığını ancak bu tartışmalarının zemininde de bu olduğunu söyledi.

Erhürman, toplumun nüfus baskısı altında nefessiz kaldığını, kendini yurtsuz hissettiğini savundu.

Ülkeye gelen her yabancı insanın insan hakları kriterlerine sahip olması gerektiğini söyleyen Erhürman, ülkeye insan haklarına uygun zemin sunulabilecek kadar kişinin gelmesinin sağlanması gerektiğini belirtti.

Hasipoğlu

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, söz alarak, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin turizm ve inşaat sektöründeki gelişmelerden rahatsız olduğunu, bu gelişmelere engel olmak istediğini, davaların şikayet üzerine gündeme geldiğini belirtti.

Hasipoğlu, “Düşmanı nerede arayacağımız belli, birlikte hareket etmeliyiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın tüm sektörlerle görüşerek toplantılar yaptığını dile getiren Hasipoğlu, Taşınmaz Mal Komisyonun güçlendirildiğini kaydetti.

Erhürman tekrar söz alarak, yabancılara mülk satışına ilişkin yasada bu konuların ve görüşlerinin dikkate alınmadığını söyleyerek, ülkenin bilgi birikimine önem verilmesi gerektiğini belirtti.

Erhürman, “Bu halkın geleceğini kimsenin iyi niyetine bağlama noktasında değilim, ülkenin aklına, yetişmiş insan potansiyeline bağlamak durumundayım” dedi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu