KKTCManşet

KKTC ve TC Barolar Birliği’nden ortak basın toplantısı: İsias Davası’nda aralarında otel sahibinin de bulunduğu 5 kişi tutuklu

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, depremde Gazimağusa TMK ekibinin hayatını kaybettiği Adıyaman’daki İsias Otel’le ilgili yargı süreci hakkında ailelerle görüştü, ardından basın toplantısı düzenledi.

The Arkın İskele Otel’de saat 11.00’de basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda ailelere yargı süreci ile ilgili bilgi verildi, teknik detaylar anlatıldı, ailelerin soruları yanıtladı.

İki baro başkanı daha sonar basının karşısına geçerek dava süreciyle ilgili kamuoyunu bilgilendirdi, soruları yanıtladı.

-Sağkan

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, İsias yargı sürecinin, Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nin isteği ve ailelerin vekaleti sonucunda Türkiye Barolar Birliğinden kendisinin de içinde yer aldığı 6 kişilik avukat ekibi tarafından yürütüldüğünü belirterek, İsias Otel Davası ile ilgili aralarında otel sahibinin de bulunduğu 5 kişinin tutuklandığını ifade etti.

Soruşturmanın şu anda otelin imalatı ile ilgili yürütüldüğünü kaydeden Sağkan,  İstanbul Teknik Üniversitesi’nin bilirkişi raporunun, imalat ve kamu denetimi noktasında hukuka aykırılık olup olmadığı konusunda bir çerçeve çizeceğini ifade etti.

İsias Davası’nda gizlilik kararı olmadığını belirten Sağkan, gizlilik kararı alınmasının sürecin şeffaf yürütülemeyeceği anlamına gelmediğini, davaların gereği olarak da gizlilik kararı alınabileceğini söyledi.

Sağkan, İsias Davası’nın çatı davadan ayrılması gibi bir durumun olmadığını, hukukta çatı dava diye bir dava olmayadığını, her enkazın ayrı bir suç mahalli ve ayrı  dava  konusu olduğunu kaydetti.

Sağkan, İsias Otel ile ilgili soruşturma sürecinin 2 aya kadar tamamlanmasını tahmin ettiklerini ancak kovuşturma süresinin daha uzun süreceğini belirtti.

-Esendağlı

Basın toplantısında ilk sözü alan Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, basın toplantısından önce ailelerle bir araya geldiklerini, İsias Otel Davası yargı süreciyle ilgili bilgi aktarıldığını, ailelerin sorularını yanıtladıklarını ve teknik detayları aktardıklarını kaydetti.

Esendağlı, ailelelere ceza yargılaması sürecinde destek vermek üzere Kıbrıs Türk Barolar Birliği ve Türkiye Barolar Birliği olarak iş birliği ve koordinasyon içerisinde  çalıştıklarını, profesyonel avukat desteği bakımından Türkiye Barolar Birliği’nin çok değerli, paha biçilemez bir destek sunduğunu ifade etti.

Esendağlı, 6 kişilik bir avukat ekibinin aileleri temsilen yargı sürecine dahil olduklarını, bu avukat ekibinin içerisinde, talep gitmemesine rağmen bizzat bulunmak isteyen  Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan’ın da yer aldığını kaydetti.

-Sağkan

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan da, Kıbrıs halkının ve ailelerin yaşadığı acıyı paylaştığını ifade etti.

Sağkan, Türkiye’de 6 Şubat’ta 11 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal afetinin yaşandığını belirterek, “Bu doğal afet, ancak sorumluların tespitiyle acıların, yaraların bir nebze kapatılabileceğine inanıyoruz.” dedi.

Sağkan, 6 Şubat’tan hemen sonra Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı’nın araması üzerine İsias Otel ile ilgili yardımcı olabilmek düşüncesiyle harekete geçtiklerini, profesyonel bir ekibin tamamen gönüllülükle, hiçbir beklenti olmaksızın süreci yürütebileceğini bildirdiklerini, sürecin Türkiye koordinatörlüğünün bizzat kendisi tarafından yürütülmesi konusunda Esendağlı ile mutabık kalarak soruşturma sürecinin takibine başladıklarını kaydetti.

Sağkan, bugün itibarıyla soruşturma dosyasında otel sahibi ve yöneticileriyle beraber  şüphelilerden 5’inin tutuklandığını, gerek imalat aşamasındaki sorumluların belirlenmesi, gerek dosya içerisindeki tüm verilerle birlikte İstanbul Teknik Üniversitesi’nden rapor alınmak suretiyle dosyanın teknik bilirkişi heyetine tevdi edildiğini paylaştı.

Sağkan “Bu aşamada soruşturma dosyasının; imalat sürecindeki hatalar, bunun denetlenmesine dönük hatalar ve faillerin belirlenmesi, sorumluluık silsilesinin belirlenmesi için teknik incelemelerin yapılması yönünde  etkin şekilde soruşturma yürütüldüğünü paylaşabilirim” dedi.

Tüm fiziki materyallerin belediyelerden toplandığını, yıkılan binaya ilişkin tüm dijital materyallerin ilgili kurumlardan talep edildiğini, enkazın turizm işletmesi olduğu göz önüne alınarak Turizm Bakanlığı’ndan da konuya ilişkin izinlerin, projelerin bilgi ve belgelerin talep dildiğini, bu yönüyle soruşturmanın genişletilerek sürdürüldüğünü ifade etti.

Çağkan, “Soruşturma dosyası şu anda otel sahipleri, imalata katkısı bulunanlar ve fenni mesuller yönünden devam etmekte. Gelecek olan bilirkişi raporları doğrultusunda denetleme faaliyetlerini yürütmekle görevli olan belediye ve bakanlık yetkililerine sirayet etme noktası biz hukukçular açısından en önemli unsurlardan birisidir. Soruşturma dosyasında sadece imalat değil, imalatı denetlemekleilgili görevli tüm birimler soruşturma dosyasının şüphelisi haline getirilip kendilerinin yargılama sürecine dahil edilmesi, aileler ve bizler açısından en önemli unsurdur. Soruşturma dosyasının bu yönüyle genişletilmesi hukukçular olarak beklentimizi ve yapacağımız taleplerin de esasını oluşturmaktadır” dedi.

Çağkan, arama kurtarma faaliyetlerindeki gecikme ve zafiyetin de muhakkak soruşturma konusuna dahil edilmesi gerektiğini, bu yönde yapacakları hazırlığın ayrı bir şikayet olarak Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığına sunulacağını, bunun için ayrı bir suç duyurusu yapacaklarını  ifade etti. 

-“1990’da apartman olarak yapılandırıldı, otele çevrildi”

Sağkan, sorulara verdiği yanıtlarda ise, İsias Otel’in 1990 yılında apartman olarak yapılandırılan bir yapı olduğunu, daha sonra bir iş kazası nedeniyle uzun yıllar  inşaatının durduğunu, daha sonra apartmandan vazgeçilerek otel şekline çevrildiğini, buna ilişkin olarak yan taraftaki binanın otoparkını ortak olarak kullanmak suretiyle otel yapısı olarak hayata geçirildiğinin görüldüğünü anlattı.

-7 bin 500-10 bin sayfalık döküman

Sağkan, Başsavcılığın elinde şu anda 7 bin 500-10 bin sayfa arası döküman bulunduğunu, bütün proje döküman bilgi ve belgeler incelendikten sonra 1990 yılındaki imalattan başlayarak son yapılan değişikliğe kadar imalat sürecindeki varsa hataların bilirkikşi raporu ile ortaya çıkarılacağını ifade etti.

Sağkan, “Soruşturma makamının atacağı adımlar; kuvvetle muhtemel İTÜ’den gelecek  rapor ve bunun içeriğine göre şekillenecektir” dedi.

Dosyada herhangi bir gizlilik kararının söz konusu olmadığını belirten Sağkan, dosyayla etkin şekilde  Adıyaman Başsavcılığı tarafından ilgilenildiğini vurgulayadı ve “Savcılık tarafından yoğun şekilde takip ediliyor. Eksiksiz soruşturma isteği ve arzusunu görüyoruz” dedi.

Sağkan, gizlilik kararlarının her zaman dosyanın şeffaflığını kapatacak unsurlar olarak görülmemesi gerektiğini söyleyerek, bazen gizlilik kararını o dosyanın selameti bakımından zorunluluk olabileceğini, İsias Otel Davası’nda gizlilik kararını gerektirecek bir durumun şu an söz konusu olmadığını ifade etti.

-“Çatı dava diye bir dava yok”

Sağkan, İsias Davası’nın bir çatı davadan ayrılmadığını, çatı dava diye bir davanın olmadığını, bu tür davalarda çatı davanın olamayacağını, her bir enkazın ayrı bir suç mahalli olduğunu kaydetti.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sağkan, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının, İsias Otel’le ilgili imalatın ilk gününden itibaren projeler ve evraklara ulaşıldığını, Savcılık tarafından arşive kaldırıldığını, belediyenin yıkılan binasının arşivinden  belgelerin toplandığının kendilerine ilettiğini, 7 bin 500 ile 10 bin sayfa arası plan projenin dosyanın içerisinde olduğunu bildirdi. Sağkan, bunlardan yapılacak ayrıştırma ile bilirkişi raporu oluşturulacağını bu raporun sonucunun varsa imalata ilişkin eksikler, hukuka aykırılıklar ve denetimle ilgili kamu görevlilerinin görevlerini hukuka uygun yerine getirip getirmedikleri konusunda bir çerçeve çizeceğini kaydetti.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu