GündemKKTC GündemiManşet

Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasası yürürlüğe girdi

Türkiye’deki depremde zarar görenlere katkı sağlanması ve ülkede olası bir depreme hazırlık için kaynak yaratılması amacıyla hazırlanan “Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasası”, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yasa gereği, deprem ve diğer doğal afetlere yönelik mali yardım ve hazırlıklar için yapılacak her türlü çalışmanın yürütülmesi maksadıyla, Yasa’nın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 10 gün içinde bir Komisyon oluşturulacak.

Başbakanlık Müsteşarının başkanlığını yürüteceği Komisyonda, Başbakan Yardımcılığı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığında görevli bir üst kademe yöneticisi; Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığında görevli bir üst kademe yöneticisi; Maliye Bakanlığında görevli bir üst kademe yöneticisi; Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinden bir temsilci; Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliğinden bir temsilci; Kıbrıs Türk Ticaret Odasından bir temsilci ve kamuda örgütlü yetkili sendikaların kendi aralarında belirleyeceği bir temsilci üye olarak yer alacak.

Bahse konu Yasa amaçları doğrultusunda kullanılmak üzere her türlü net maaş, ücret ve emekli maaşlarında “gönüllülük esasına göre” kesinti yapılabilecek. Maaşlarından veya ücretlerinde kesinti yapılmasını talep eden kişiler, kesinti miktarını ve dönemini yazılı olarak bağlı bulundukları kurum, kuruluş veya işyerlerine; emekliler ise emekli maaşının ödenmesinden sorumlu Bakanlık veya Daire’ye şahsen başvuru yapacak. Şahsen başvuru yapılmasının sağlık, yaşlılık ve benzeri nedenlerle mümkün olmadığı hallerde ilgili kişinin eşi veya yasal temsilcisi başvuru yapabilecek.

– Avlanma ruhsatı alan her kişiden 100 TL; kara sınır kapılarında geçişlerde düzenlenen her poliçe için 3 aylık 10 Euro, 6 ve 12 aylık ise 20 Euro ilave katkı alınacak

Yasa amaçları doğrultusunda kullanılmak üzere ayrıca; vergi, resim, harç ve ücretlerden de ek katkı alınacak.

Buna göre, Merkez Bankasının 2023 yılı kârının normal sermayeye ulaştıktan sonra yüzde 25’inin ihtiyata alınan kısmı dışında kalan kârı üzerinden 400 milyon TL; siyasi partilere devlet tarafından her ay ödenen katkıdan yüzde 10 oranında katkı alınacak.

Gelir Vergisi ile Kurumlar Vergisinden de katkı alınmasını içeren Yasa ile taşınmaz mal kiralama, alım ve satımına ilişkin işlemlerde de bir miktar katkı alınmasını kapsıyor. Yasaya göre, motorlu araç kayıt ve ruhsat harçlarından da matraha göre yüzde 1 ile yüzde 10 arasında katkı alınacak.

Ayrıca Yasa, yabancı sanatçıların Kuzey Kıbrıs’taki faaliyetlerinden elde edilecek brüt geliri üzerinden yüzde 10 oranında; avlanma ruhsatı alan her kişiden 100 TL; belediye hizmetlerinden yararlanma resminden yüzde 10 oranında; kara sınır kapılarında geçişlerde düzenlenen her poliçe için 3 aylık 10 Euro, 6 ve 12 aylık ise 20 Euro ilave katkı alınması gibi ek katkıları da içeriyor.

 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu